Author: 8937595

Po co stosuje się włókna stalowe?

Beton jest materiałem kruchym, charakteryzującym się niską wytrzymałością na rozciąganie. Warto zaznaczyć, że przy rozciąganiu betonu występują liczne mikropęknięcia, rysy jeszcze zanim zostanie on obciążony. W konsekwencji zarysowań następuje zmniejszenie szczelności i trwałości betonu. Aby uniknąć wspomnianego stanu rzeczy oraz zapewnić spójność w strukturze betonu stosuje

włókna stalowe

Włókna stalowe to inaczej zbrojenie rozproszone lub zbrojenia do betonu. Stosuje się je do modyfikacji betonu w celu zwiększenia wytrzymałości. Beton jest bowiem uważany za materiał kruchy, którego struktura przy nadmiernych naprężeniach ulega gwałtownemu rozpadowi. Powstają uszkodzenia, pęknięcia i rysy. Aby temu przeciwdziałać w latach 60-tych powstała koncepcja