Po co stosuje się włókna stalowe?

Beton jest materiałem kruchym, charakteryzującym się niską wytrzymałością na rozciąganie. Warto zaznaczyć, że przy rozciąganiu betonu występują liczne mikropęknięcia, rysy jeszcze zanim zostanie on obciążony. W konsekwencji zarysowań następuje zmniejszenie szczelności i trwałości betonu. Aby uniknąć wspomnianego stanu rzeczy oraz zapewnić spójność w strukturze betonu stosuje

Włókna stalowe do betonu

Włókna stalowe do betonu Włókna stalowe to inaczej zbrojenie rozproszone. Stosuje się je do modyfikacji betonu w celu zwiększenia jego wytrzymałości. Stalowe zbrojenie rozproszone jest konieczne ze względu na właściwości betonu, uważanego za materiał kruchy, którego struktura przy nadmiernych naprężeniach ulega gwałtownemu rozpadowi. Powstają uszkodzenia, pęknięcia i rysy. Aby