Spread the love

Zbrojenia do betonuDSC_0158

Oferujemy naszym Klientom dwa rodzaje włókien stalowych:

 • EKOMET 50x1.0 mm - włókna te są stosowane powszechnie do wszelkich nawierzchni o grubości powyżej 80mm
 • EKOMET 50 x0,8 mm - włókna te są stosowane do nawierzchni betonowych mocno obciążonych. Przy tych samych dozowaniach dają wzrost wytrzymałości fibrobetonu o 25 %

Włókna stalowe EKOMET produkowane są wg normy europejskiej EN 14889-1

Na podstawie badań Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie wyroby nasze posiadają dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyroby nasze spełniają wymogi jakościowe i są oznaczane znakiem CE /1488/.

Nasze wyroby posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Stosowanie:

Zbrojenie rozproszone EKOMET po zmieszaniu z betonem tworzy kompozyt nazywany fibrobetonem . Fibrobeton z zastosowaniem włókien EKOMET wykazuje znaczny wzrost wytrzymałości na uderzenia, wytrzymałości zmęczeniowej, odporności na pękanie, wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu. Stosowanie włókien stalowych EKOMET upraszcza technologię budowy nawierzchni betonowych i obniża jej koszty. Wszystkie rodzaje włókien EKOMET przeznaczone są do sporządzania mieszanek fibrobetonowych w warunkach przemysłowych (wytwórnie betonów / bezpośrednio na budowach /węzły mobilne, dozowanie do betonowozu/oraz indywidualnych /betoniarki)

Pod względem dozowania włókna stalowe EKOMET mogą być traktowane jako normalna frakcja mieszanki betonowej.

99588132Projektowanie nawierzchni

Na podstawie wyników wielokrotnych badań fibrobetonów z włóknami stalowymi EKOMET powstał program obliczeniowy do optymalizacji nawierzchni betonowych .

Nasi Klienci po przekazaniu danych projektowych otrzymują obliczenia zawierające: wymagania podłoża gruntowego, grubości posadzki, klasę betonu, niezbędną ilość zbrojenia EKOMET.

Druty stalowe ciągnione88045768

Oferujemy druty stalowe niepokrywane z własnej ciągarni.

Materiał:

Stale niskowęglowe z gatunków np. S235JRG 2, C4D, C1006 i inne gatunki wg życzenia klienta.

Jakość, tolerancje, wymagania:

Wg normy europejskiej EN 10218-2/PN-67/M-80026/

Zakresy średnic:

 • druty cienkie twarde 0,801,4 mm /wytrzymałość Rm ok.1000 MPA
 • druty średnie półtwarde 1,5-5,0mm /wytrzymałość Rm ok. 600 MPA
 • druty grube powyżej 5,0mm

Pakowanie:

 • kręgi waga 100-450 kg
 • szpule na karkasie z tektury waga 500-800 kg
 • dla drutów grubych pakowanie wg uzgodnienia z klientem
 • opakowania spięte taśmą PVC , na paletach przemysłowych

Zamawianie: 

W zamówieniu należy określić:

 • ilość produktu
 • gatunek stali
 • średnicę i tolerancje wymiarów
 • sposób pakowania wyrobów