Spread the love

Projektowanie nawierzchni

Na podstawie wyników wielokrotnych badań fibrobetonów z włóknami stalowymi EKOMET powstał program obliczeniowy do optymalizacji nawierzchni betonowych .

Nasi Klienci po przekazaniu danych projektowych otrzymują obliczenia zawierające: wymagania podłoża gruntowego, grubości posadzki, klasę betonu, niezbędną ilość zbrojenia EKOMET.