Spread the love

Beton jest materiałem kruchym, charakteryzującym się niską wytrzymałością na rozciąganie. Warto zaznaczyć, że przy rozciąganiu betonu występują liczne mikropęknięcia, rysy jeszcze zanim zostanie on obciążony. W konsekwencji zarysowań następuje zmniejszenie szczelności i trwałości betonu. Aby uniknąć wspomnianego stanu rzeczy oraz zapewnić spójność w strukturze betonu stosuje się włókna stalowe. Hamują one procesy mikro zarysowań betonu, zarówno na etapie dojrzewania, twardnienia jak po wpływem obciążeń eksploatacyjnych. Zbrojenie rozproszone jest więc skuteczną metodą poprawy właściwości betonu, takich jak: wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, odporność na pękanie przy zginaniu, wytrzymałość zmęczeniowa przy zginaniu, wytrzymałość na uderzenia czy odporność na ścieranie.

Kolejną zaletą stosowania włókien stalowych jest wzrost odporności na erozję a także korzystny wpływ na równomierny rozkład naprężeń.

Efektywność zbrojenia rozproszonego zależy w dużej mierze od kształtu i rozmiarów włókien stalowych oraz ich przyczepności do matrycy cementowej. Ważnym czynnikiem, o którym należy pamiętać jest ponadto równomierne rozmieszczenie zbrojenia w masie betonowej.

Jakość fibrobetonu ( beton wzbogacony o włókna stalowe) bada się dokonując pomiaru zawartości objętościowej włókien w elemencie fibrobetonowym.

Aby określić ilość włókien stalowych mierzoną w kg na m³ betonu należy zastanowić się nad kilkoma ważnymi czynnikami, które mają wpływ na jakość, wytrzymałość takiej powierzchni. Istotne jest podłoże, na które beton będzie wylewany, grubość wylewki, obciążenia posadzki. Trzeba się zastanowić czy będą na niej stały regały, czy będą jeździły wózki widłowe itp.

Firma EKOMET zajmuje się przygotowaniem projektów posadzek przemysłowych. Wyliczymy ile kg włókien stalowych jest koniecznych do użycia by zapewnić optymalną jakość posadzki. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy ekomet@ekomet-ozorkow.com.pl

 

Po co stosuje się włókna stalowe?