Zbrojenia do betonu

Spread the love

Zbrojenia do betonu

Oferujemy naszym Klientom dwa rodzaje włókien stalowych:

  • EKOMET 50x1.0 mm - włókna te są stosowane powszechnie do wszelkich nawierzchni o grubości powyżej 80mm
  • EKOMET 50 x0,8 mm - włókna te są stosowane do nawierzchni betonowych mocno obciążonych. Przy tych samych dozowaniach dają wzrost wytrzymałości fibrobetonu o 25 %

Włókna stalowe EKOMET produkowane są wg normy europejskiej EN 14889-1

Na podstawie badań Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie wyroby nasze posiadają dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyroby nasze spełniają wymogi jakościowe i są oznaczane znakiem CE /1488/.

Nasze wyroby posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Stosowanie:

Zbrojenie rozproszone EKOMET po zmieszaniu z betonem tworzy kompozyt nazywany fibrobetonem . Fibrobeton z zastosowaniem włókien EKOMET wykazuje znaczny wzrost wytrzymałości na uderzenia, wytrzymałości zmęczeniowej, odporności na pękanie, wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu. Stosowanie włókien stalowych EKOMET upraszcza technologię budowy nawierzchni betonowych i obniża jej koszty. Wszystkie rodzaje włókien EKOMET przeznaczone są do sporządzania mieszanek fibrobetonowych w warunkach przemysłowych (wytwórnie betonów / bezpośrednio na budowach /węzły mobilne, dozowanie do betonowozu/oraz indywidualnych /betoniarki)

Pod względem dozowania włókna stalowe EKOMET mogą być traktowane jako normalna frakcja mieszanki betonowej.